Alanya Haber Yatırımcı Arıyor. Alanya Haber Sitesi http://www.alanyahaber.com haber sitemizi satın almak istiyorsanız mustafa@alanyanet.com veya 0 5345427277 telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz Unutmayın ! İnternet En hızlı geri dönüşüm sağlayan yatırımdır ! Projeniz sağlam bir isimle değerine değer katacaktır

Gazete Okuyucu Kitlesi

Ali Özer gazete Okuyucu Kitlesi Başlıklı Köşe Yazısı
Gazete Okuyucu Kitlesi

Hitler 1925 yılında yazmış...   

Ama, günümüzde de hala geçerli gibi..    

Biz gazete okumadığımızdan,   

Sosyal medya için, daha uygun gibi…   

Ben olduğu gibi aktardım...

Övgü dolu sözlerinizi de,

Sövgü dolu sözlerinizi de, 

Bana değil, Hitler'e yapın... 

Adolf HITLER "kavgam" adlı kitabından… 

*

… 

Gazete okuyucusunu 3 kısma ayırmak mümkündür; 

1- Her okuduğuna inananlar 

2- Hiçbir okuduğuna inanmayanlar 

3- Okuduğunu bir tenkit ruhu ile tetkik ettikten sonra bir hükme varanlar. 

Birinci grup; 

Sayıca en kalabalık gruptur. Halkın büyük bir çoğunluğunu oluşturur. Yani milletin fikir bakımından en basit bölümünü temsil ederler. Bunlar doğum tarihleri itibariyle veya tahsil ve terbiyeleri bakımından düşünme ve muhakeme kabiliyeti olmayan, basılı olarak ellerine verilen her şeye inanan kimselerdir. Bir de bu gruba, muhakeme yapabilecek durumda oldukları halde, düşünme tembelliği dolayısıyla başka bir kimsenin daha önce düşünmüş olduğu herhangi bir şeyi minnettarlıkla kabul eden ve o kimsenin bu şey için gayret sarf etmiş olduğunu zanneden ve doğru olacağını tevazu ile karşılayan “akıllılar takımı” da dahildir. Çoğunluğu temsil eden bu kütle üzerinde basının etkisi büyüktür. Bunlar kendilerine sunulan şeyleri incelemek için istek göstermezler, esasen bir şeyi inceleyebilecek kabiliyete de sahip değillerdir. Bu grup ciddi ve gerçeğe sadık kalan yazarlar tarafından doğru yol gösterilip aydınlatıldıkları takdirde müspet netice alınır. Fakat bu gruba bilgi verenler, rezil kimseler veya yabancılar olduğu takdirde bu yayının sonucu zararlı olur. 

İkinci grup; 

Bunlar sayıca pek büyük bir yekûn tutmazlar. Bu grup önceleri birinci gruba dahil olup, daha sonra hayal kırıklığına uğradıkları için kendilerine basılı bir metin şeklinde hitap edildiğinde hiçbir şeye inanmamaya karar vermiş kimselerdir. Her gazetenin içeriği hakkında atıp tutarlar. Bütün gazetelerden nefret ederler. Bu gruba dahil olanlara göre, gazetelerin yazdıkları şeyler yanlış ve yalandan ibarettir. Bu tür kimseleri idare çok zordur. Çünkü gerçek karşısında dahi vesveseli kalırlar. Bu şu demektir ki, olumlu her iş için bu kimseler kaybedilmiş birer elemandır. 

Üçüncü grup; 

İkinci gruba nispetle daha da küçük olanıdır. Sayıları çok azdır. Zeki kimselerdir. Bunlar, doğuştan ve gördükleri eğitim sonunda düşünmeyi öğrenmişlerdir. Her hususta kendi kafalarınca bir hüküm vermek isterler. Okudukları her şeyi derin bir tetkikle, etraflı bir düşünceye ve değerlendirmeye tabi tutarlar. Bir gazeteyi ellerine aldıkları vakit, o gazetedeki yazar ile uzun süre zihnen mesai birliği yaparlar. Bunun için yazarın görevi zorlaşır. Gazeteciler de bu tip okuyucuları ancak ileriyi düşünerek severler. Bir gazetecinin yazıları üzerine sıvayıp sunduğu budalalıklar, bu kimseler için bir tehlike teşkil etmez. Onlar her gazeteyi gerçeği ancak ara sıra yazan bir alaycı adam olarak düşünürler. Bu kimselerin önemi zekaları bakımındandır, yoksa sayıları bakımından değildir. 

 

Akıl ve hikmetin bir değeri olmayıp, çoğunluğun her şey demek olduğu bir devirde ise bu hal bir felakettir. … 

Bu şekilde devam edip gidiyor... 

Her şeye inanmak mı? 

Hiçbir şeye inanmamak mı? 

Her şeyi sorgulamak mı? 

 

Karar senin... 

Yorumlar

Yorum yazabilmek için giriş yapın. Henüz kayıt olmadıysanız yeni hesap oluşturun.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!