Sağlık Bakanlığı Aşı Uygulamalarında Şeffaf Olmalıdır

| Leave a Comment

Türk Tabipler Birilği tarafından yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı aşı uygulamalarında şeffaf olmalıdır” uyarısı yapıldı. Birlikten yapılan duyuruda, “COVID-19 pandemisi sürecinde Türkiye’deki yanlış sağlık politikaları tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmış, sağlık sistemindeki kriz daha da derinleşmiştir. Sağlık Bakanlığı, COVID-19 ile mücadelede, toplum ve sağlık emek-meslek örgütleriyle işbirliği içinde olmayı halen reddetmektedir. Pandemide verileri sağlık çalışanlarıyla ve toplumla […]

Read more »