Diş Hekimlerinin Atama İsyanı

| Leave a Comment

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Atilla Ataç, nitelik ve nicelik açısından insangücü planlamalarının ivedilikle yapılması ve bu konuda gerekli olan adımların acilen atılmasını istediklerini açıkladı Ataş, “Fakülte mezunu meslektaşlarımızın atamalarının yapılmaması istihdam istikrarsızlığının göstergesidir” dedi. Konuyla ilgili birlik tarafından yapılan basın açıklamasında konuşan Ataç, “İnsan Kaynakları Planlaması; Mevcut insan kaynaklarının en verimli biçimde […]

Read more »